Regional Partnerships - Belgacom Group
  

Dit initiatief komt voor uit de wens van Belgacom en de gewestelijke investeringsmaatschappijen om permanent steun te bieden aan innoverende bedrijven met nieuwe digitale toepassingen. Het akkoord wil enerzijds de ontwikkeling van jonge ondernemingen financieren en anderzijds deze jonge ondernemingen de kans geven hun businessplan te versterken of versneld door te voeren dankzij de aanwezigheid van Belgacom en/of de regionale partner in hun kapitaal.

 

Rol van de partners

1. Belgacom

Dankzij zijn ruime ervaring als historische operator in België en dankzij de veelzijdige expertise van zijn teams is de Belgacom Groep de belangrijkste leverancier van geïntegreerde telecomdiensten van het land. Naast haar financieringscapaciteiten wenst Belgacom in het kader van dit akkoord ook de rol van strategisch investeerder op te nemen door bepaalde van haar activa (klanten, distributiekanalen, verkoop-, marketing- en promotieteams, kennis van de klanten, facturatie, technische ondersteuning de klok rond, technische hosting...) beschikbaar te stellen om het businessplan van het doelbedrijf te versterken en/of te versnellen.

Didier Bellens, Gedelegeerd bestuurder van Belgacom: 'Belgacom steunt al de ontwikkeling van jonge ondernemingen in België, meer bepaald via een participatie in het kapitaal van ondernemingen zoals Tunz, Dacentec, Awingu en de ondernemingen rond het initiatief Belgacom Bridging ICT. De samenwerking met onze regionale partners kreeg trouwens concreet gestalte via de gezamenlijke participatie van Belgacom en de SRIW in het kapitaal van de onderneming Softkinetic. Met de € 10 miljoen die Belgacom ter beschikking stelt, bevestigen wij nog meer onze openheid t.o.v. jonge innoverende bedrijven én onze overtuiging dat Belgacom deze ondernemingen kan helpen om hun businessplan te versterken en versneld door te voeren.  Ik kan de jonge ondernemingen die beantwoorden aan onze criteria er dan ook enkel toe aansporen ons te contacteren.'

 

2. Société Régionale d’Investissement de Wallonie (SRIW)

  
  

De SRIW heeft als opdracht om op lange termijn financieel tussen te komen in bedrijven met als doel de economische ontwikkeling van het Waalse Gewest rechtstreeks of onrechtstreeks te bevorderen. SRIW Techno is het filiaal van de SRIW dat gespecialiseerd is in technologische investeringen, waaronder de TIC's. (www.sriw.be)

Olivier Vanderijst, voorzitter van het directiecomité van het SRIW, zegt het volgende over dit akkoord: 'Ons filiaal SRIW Techno zal minstens vier miljoen euro inbrengen in dit partnerschap, dat de groei van de deelnemende bedrijven ten goede zal komen. Het hefboomeffect en de sectoriële begeleiding zullen beter gearticuleerd worden om de innoverende productie te boosten in lijn met de objectieven van het kaderprogramma Creative Wallonia. Dit past ook in de wens van de SRIW om met zoveel mogelijk grote spelers samen te werken en zo een ecosysteem te creëren dat de ontwikkeling van jonge bedrijven bevordert.'

 

3. Gewestelijke Investeringsmaatschappij voor Brussel (GIMB)

  
  

Serge Vilain, voorzitter van de GIMB, 'verwelkomt het partnerschap met Belgacom waardoor GIMB zijn missie kan voortzetten om de Brusselse bedrijven te ondersteunen. De ICT-sector is een prioritaire sector voor de Brussels Hoofdstedelijk Gewest, de expertise van de specialisten van Belgacom zal investeringen in innovatieve bedrijven versterken.' (www.gimb.be)

 

4. Participatie Maatschappij Vlaanderen (PMV)

  
  

PMV is een onafhankelijke Investeringsmaatschappij. Ze investeert in het economische weefsel van Vlaanderen. Door dit te doen, treedt het bedrijf zowel als ondernemer dan als marktproducent op.  Zij biedt eveneens financiële ondersteuning indien de markt dit nodig heeft en de benodigde privé initiatieven niet toereikend zijn. PMV werkt nauw samen met privé partners via fondsen en publieke- en private partnerships. De nadruk ligt vooral op duurzame energie, biotechnologie, cleantech, life sciences, ICT en infrastructuur voor de toekomst. PMV beheert een portfolio van 900 million Euro omzet. PMV leidt ook commissies op vraag van de Vlaamse Regio (www.pmv.eu)

Volgens Marcel Van Handenhoven, CEO van PMV, 'creëert een samenwerking met Belgacom in de ondersteuning van jonge groeiende bedrijven een driedubbele winwin situatie. PMV wordt hiermee in de mogelijkheid gesteld om haar investeringen uit te breiden naar veelbelovende ondernemingen door beroep te kunnen doen op de uitgebreide expertise van Belgacom in de ICT sector.  Belgacom zal haar scope van investeringen kunnen uitbreiden en, innovatieve ondernemers, die de omschrijving “passen”, zullen  ervaren en gefundeerde partners krijgen om hun ambities te ondersteunen. We kijken er alvast naar uit om hen te ontmoeten.'